TwitterFacebook

100ste elektrische taxi voor TCA

17% van de TTO erkende ecotaxi’s in Amsterdam rijden voor Taxicentrale Amsterdam

 

Taxicentrale Amsterdam heeft afgelopen maand zijn 100ste volledig elektrisch aangedreven taxi verwelkomd. In Amsterdam rijden ongeveer 585 elektrische taxi’s rond die onder een TTO-vlag rijden (Toegelaten Taxi Organisaties, te herkennen aan het daklicht met nummer).

De totale vloot van TCA bestaat uit ongeveer 1500 voertuigen waarvan er nu dus minimaal 100 elektrisch aangedreven zijn en geen CO2 uitstoten. Doelstelling is deze vloot verder uit te breiden in lijn met het convenant ‘Schone taxi’s voor Amsterdam’ dat TCA getekend heeft.
TCA-chauffeurs geven aan dat de ondersteuning vanuit de gemeente, door middel van het verstrekken van een subsidie op elektrische bedrijfsvoertuigen, zeker heeft bijgedragen aan het vervangen van de door fossiele brandstof aangedreven taxi’s.
Directeur TCA Hedy Borreman: “TCA heeft als marktleider een voorbeeldfunctie binnen de Amsterdamse taximarkt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de CO2-uitstoot in steden behoorlijk omlaag kan en wij willen hier graag een bijdrage aan leveren. De ecovloot is veel beter voor het milieu. Daarbij is de vloot ook een stuk stiller waardoor het een positieve bijdrage levert aan de vermindering van geluidsoverlast.”
TCA verzorgt ook ecotaxiritten voor duurzame (corporate) bedrijven in Amsterdam en is lid van de Stichting Green Business Club Zuidas. Deze organisatie heeft als doel van de Zuidas het meest duurzame woon- en werkcentrum van Nederland te maken. Door zijn groeiende ecovloot levert het Amsterdamse taxibedrijf een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van mobiliteit.
Eline Kik, programmadirecteur van Green Business Club Zuidas (GBC Zuidas): “De transitie naar elektrische mobiliteit versnelt wanneer vraag en aanbod samen optrekken. Door een groeiende vloot kan steeds beter worden voldaan aan de vraag naar groene taxi’s vanuit het bedrijfsleven in Zuidas. Tegelijkertijd is het goed wanneer het bedrijfsleven zich committeert aan aanbieders.”
Binnen de mobiele app van TCA kan specifiek gekozen worden voor een ecotaxi. Ook kunnen bedrijven aangeven alleen gebruik te willen maken van de ecovloot.
image