TwitterFacebook

Dennis Giesbers – Fiscale transparantie voor de olie-, gas- en mijnbouwindustrie

Sommige winstgevende multinationals verlagen hun effectieve belastingdruk middels fiscale planning, bijvoorbeeld door het verschuiven van winsten naar landen met een laag belastingtarief. In het publieke debat wordt meer en meer gevraagd naar een mondiale aanpak van dergelijke ‘belastingontwijking’.

Op 19 en 20 juli 2013 vond in Moskou de top van de G20 Ministers van Financiën plaats, daarbij waren ook directies van centrale banken uit de G20 landen aanwezig. Tijdens deze top werd in samenwerking met de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) het “Action Plan on Base Erosion and profit Shifting” gepresenteerd.

Punt tien van dit plan gaat in op het vergroten van transparantie wat betreft de afdrachten van belastingen door multinationals. Bedrijven zouden moeten specificeren in welke landen zij belasting betalen. Doel is de verschuiving van winsten naar laag belaste landen tegen te gaan.

Met name op het vlak van interne leveringen en diensten tussen concernonderdelen van multinationals wenst de OESO beter inzicht te krijgen, omdat via dit mechanisme met winsten kan worden geschoven.

Onlangs heeft de Britse regering aangegeven niet af te wachten tot de OESO met verdere invulling van de maatregel komt. Op 21 augustus 2014 is aangekondigd dat Britse olie-, gas- en mijnbouwbedrijven vanaf 1 januari 2015 per land hun belastingdruk openbaar dienen te maken. Het is mogelijk dat andere landen op korte termijn soortgelijke regelgeving introduceren.

Daarom is het belangrijk voor bedrijven om na te denken over de gevolgen van dergelijke regelgeving en indien nodig daar op te anticiperen.

Vraagt u zich af in hoeverre dit invloed heeft op uw onderneming? Crowe Horwath kan u hierover adviseren.