TwitterFacebook

Fintessa Vermogensbeheer Cashless society in aantocht

Fintessa Vermogensbeheer maakt het verschil door maatwerk te leveren en in te spelen op de wensen van de klant. Business Amsterdam ging in gesprek met Martine Hafkamp, algemeen directeur van
Fintessa, over de meest recente ontwikkelingen in het vermogensbeheer en de gevolgen van de wereldeconomie.

De veranderende rol van de vermogensbeheerder
De inzet van sociale media brengt veel veranderingen teweeg. Opmerkelijk is de veranderende rol van vermogensbeheerders. “De komst van Twitter, Facebook en andere sociale media hebben er voor gezorgd dat het nieuws over belangrijke marktontwikkelingen zich nog sneller verspreidt. Daarnaast heeft het tot nieuwe beleggingsmogelijkheden geleid waardoor er een reeks interessante nieuwe beursnoteringen bij gekomen is”, licht Hafkamp toe.

Zij benadrukt dat de financiële wereld de gevolgen van de digitale revolutie ondertussen heeft moeten ondergaan. Banken hebben het bezoek aan hun kantoren drastisch zien afnemen als gevolg van mobiel bankieren. Veel werknemers in de financiële sector zullen hun baan verliezen. “De opkomst van PayPal, ApplePay en AliPay zal het proces alleen maar gaan versnellen. Ook voor een bedrijf als Brinks heeft het merkbare gevolgen. We gaan naar een ‘cashless society’”, aldus Hafkamp.

“Voor zelfstandig vermogensbeheerders heeft de digitalisering (nog) geen ingrijpende gevolgen. De business wordt wel steeds efficiënter. Dat is waar vermogensbeheerders in hun beleggingsbeleid rekening mee dienen te houden. De economie verandert en daardoor de samenstelling van beleggingsportefeuilles ook. Nieuwe sectoren nemen de plaats in van oude sectoren. De steeds verder oprukkende rol van het internet in ons dagelijks leven draagt er toe bij dat er kleine en grote verschuivingen plaatsvinden in de economie. Dat is vooral merkbaar in de detailhandel waar steeds meer spelers onder druk komen te staan of zelfs volledig ten onder gaan. Grote spelers als Amazon.com, Alibaba, eBay en Bol.com rukken steeds verder op en ook kleinere spelers eisen hun positie in de markt op. Oudgedienden als Macintosh, V&D, Hema en Blokker krijgen het steeds moeilijker.”

Volgens Hafkamp grossieren grootbanken in standaardportefeuilles met vaak een groot aantal beleggingsfondsen. “Dat is volgens ons niet de weg die mogelijke cliënten zouden moeten willen bewandelen voor hun vermogen, zeker niet met geld dat van de spaarrekening komt of dat voor het pensioen bedoeld is. Met het opbouwen van een beleggingsportefeuille stel je eigenlijk je eigen beleggingsfonds samen, met precies die risicokarakteristieken die zowel bij jou als bij je financiële doelstellingen passen.” Hiervoor wordt er een persoonlijke benadering en ruimte voor de individuele doelen gevergd. “Maatwerk dus”, voegt Hafkamp toe.

Zij vervolgt: “Maatwerk houdt ook in dat de verschillende beleggingsmogelijkheden niet alleen in kaart worden gebracht, maar ook in de gaten worden gehouden en zo optimaal mogelijk worden benut.” Daarvoor is een plan van essentieel belang en het bijsturen voor de realisatie. “Zowel persoonlijke als marktomstandigheden kunnen door de tijd heen immers wijzigen, net zoals je kledingmaat kan veranderen omdat je aankomt of afvalt. Maatwerk houdt ook in dat beleggingsinstrumenten als opties worden ingezet om risico’s en rendement beter te sturen. Te veel risico kan heel vervelend zijn, maar te weinig risico evenzo.”

Hafkamp benadrukt dat vermogensbeheer niet alleen voor de allerrijksten is. Mensen die willen gaan beleggen, maar eigenlijk spaarder zijn, kunnen beter niet alleen op de kosten letten, maar “zich er ook van te vergewissen dat er door de beheerder in kwestie wereldwijd voldoende wordt gespreid over regio’s en sectoren.” Zij geeft aan dat er altijd op een beleggingsportefeuille moet worden gelet. “Aangezien de financiële wereld steeds complexer wordt, zal de taak van en de ruimte voor vermogensbeheer in de toekomst steeds belangrijker worden”, aldus Hafkamp.

De gedaalde euro
De euro is in minder dan een jaar bijna twintig procent gedaald. Deze beweging heeft ongetwijfeld gevolgen voor de markten en in de economie. Hafkamp zegt dat er steeds vaker geroepen wordt dat beleggers hun Amerikaanse aandelen zouden moeten inruilen voor Europese. Het is nog maar de vraag of dat verstandig is.

“De Amerikaanse economie groeit harder dan de Europese. De inflatie in de
Verenigde Staten is hoger dan in Europa, de tienjaars rente eveneens”, zegt Hafkamp. De Verenigde Staten heeft steeds minder olie te importeren uit de rest van de wereld, als gevolg van de toegenomen binnenlandse olieproductie. Dit leidt tot sterk dalende handelstekorten. “Daar bovenop lijkt de Amerikaanse Centrale Bank haar monetaire beleid te gaan verkrappen terwijl de ECB zijn beleid juist verruimt. Daardoor stijgt de dollar al enige tijd ten opzichte van veel andere valuta en zeker ten opzichte van de euro. Uiteraard zullen er tussentijds correcties plaatsvinden maar pariteit met de euro binnen twee jaar is niet uitgesloten. Het maakt de concurrentiepositie van Europese bedrijven sterker met hogere winsten en dus hogere koersen tot gevolg. Aan de andere kant worden Amerikaanse beleggingen, in euro’s gemeten, meer waard door de dollarstijging”, aldus Hafkamp.

Toekomstige ontwikkelingen
“Beleggers doen er verstandig aan met een zekere regelmaat herschikkingen in hun portefeuille aan te brengen. Al is de markt als geheel niet te duur, diverse individuele aandelen zijn dat wel. Kijk goed of er binnen dezelfde sector geen goedkoper alternatief voor handen is, of verschuif wellicht wat van duurdere markten, de Verenigde Staten, naar minder dure markten, Europa of China. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat vooral Europese en Chinese aandelen hun opgelopen achterstand op Amerikaanse wat zullen inlopen dit jaar. Dat hoeft niet te betekenen dat de Amerikaanse aandelenmarkten gaan dalen, maar eerder dat aandelen in andere werelddelen sneller zullen stijgen. Neem van tijd tot tijd afscheid van sectoren die wat al te zeer in populariteit zijn gestegen en verleg de attentie naar sectoren die uit de gratie zijn geraakt. Zo zijn olie gerelateerde aandelen momenteel volledig uit de gratie en behoorlijk goedkoop.”

Einde bullmarkt
“Aandelen kunnen dit jaar verder stijgen. De meeste stijging kan verwacht worden in China, in consumptiegoederen, en in Europa. De aandacht zal gevestigd blijven op bedrijven die of structureel een mooi dividend uitkeren of eigen aandelen inkopen. Voorlopig lijken blue chips wereldwijd favoriet. De economische situatie is wereldwijd te fragiel om te veel te gaan speculeren met mid- en smallcaps. De rente is historisch laag en zal waarschijnlijk voorlopig laag blijven. Aan het einde van het jaar is een licht hogere rente niet uitgesloten. Maar het beleid van centrale banken en de omvangrijke staatsschulden staan een veel hogere rente niet toe. De inflatie is uitzonderlijk laag en duidt eveneens niet op een hogere rente. Obligaties zijn daarom niet erg interessant. Uitzonderingen zijn obligaties met een variabele coupon of omwisselbare obligaties.”

“In tegenstelling tot de dollar bevinden grondstoffen zich juist in een neergaande markt. Na een meer dan tien jaar durende bullmarkt lijkt het keerpunt in 2014 te zijn ingezet. Voornaamste reden hiervoor lijkt de Chinese omschakeling van een export gedreven naar een consumptie gedreven economie. China was immers hoofdafnemer van allerhande grondstoffen. De meeste grondstoffen zetten sinds de zomer hun daling in. Dat geldt ook voor olie. Wereldwijd nemen de kosten om olie uit de grond te halen structureel toe. Dan kan de prijs uiteindelijk niet achterblijven”, aldus Hafkamp.