TwitterFacebook

Paul Stolz – Werkkostenregeling, aan het werk!

Vanaf het jaar van aankondiging (2010) is bij alle werkgevers in Nederland de werkkostenregeling wel eens aan de orde gekomen. De media, de accountant, de adviseur, de HR-afdeling, iedereen was er vol van. En toen werd het stil. Een (kleine) minderheid heeft de werkkostenregeling geïmplementeerd, de (overgrote) meerderheid heeft afgewacht. Gewacht op de bevindingen in de praktijk, gewacht op vereenvoudigingen, gewacht op het uitstel van de ingangsdatum van deze specifieke werkkostenregeling.

1 januari 2015 is de datum
Met het openbaar maken van het Belastingplan 2015 is het duidelijk geworden dat er ten onrechte op verder uitstel van de werkkostenregeling is gewacht. Wellicht dankzij oproepen van fiscalisten in de media en vakliteratuur, klachten uit de praktijk over de complexiteit en een begripvolle staatssecretaris van Financiën, is een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd. Of deze de werkkostenregeling werkbaar maken valt te bezien, zeker is wel dat 1 januari 2015 een harde deadline is.

Wat te doen?
Afhankelijk van uw beloningspakket zullen de gevolgen van de werkkostenregeling beperkt of uitgebreid zijn. Het kan zijn dat uw beloningspakket geen aanleiding geeft tot wijzigingen waardoor de betreffende onkostenvergoeding na 1 januari 2015 onder een (gerichte) vrijstelling valt. Maar het kan ook zijn dat na 1 januari 2015 de onkostenvergoeding belast wordt, waardoor u of uw werknemer de rekening zal moeten betalen. De eindheffing
kan tachtig procent bedragen!

Laat u informeren. Niet alleen door uw fiscalist over de fiscale implicaties, maar ook door uw (arbeids)jurist over de (on)mogelijkheden in uw arbeidscontracten en uw accountant over de aanpassingen van uw administratie.

Kortom: aan het werk met de werkkostenregeling!