TwitterFacebook

Roy Romijn – Zo betaalt Nederland

Over de economische vooruitzichten van ons land wordt heel wat gedebatteerd en gepubliceerd. Is de crisis nu wel of niet voorbij? Uit ons onderzoek ‘Zo betaalt Nederland’ blijkt dat de Nederlanders veel positiever gestemd zijn over de economische situatie en over hun eigen financiële situatie dan vorig jaar. Aan de andere kant zien we echter dat de geldproblemen zijn toegenomen. Niet alleen de problemen bij mensen met een beneden modaal inkomen nemen verder toe, ook de modale inkomens hebben het dit jaar aanzienlijk zwaarder gekregen. We zien dat nu ook terug in de resultaten van het onderzoek. De groep met betaalproblemen verbreedt zich. Het aantal mensen dat rekeningen wel eens te laat betaalt, is al een paar jaar stabiel: 36 procent. Geldgebrek ligt daar in de helft van de gevallen aan ten grondslag, maar ‘gemakzucht’ en ‘vergeten te betalen’ komen dit jaar weer vaker voor dan de afgelopen twee jaar. Vooral de zorg lijdt onder het betaalgedrag van Nederland. Facturen van zorgverzekeraars en zorgverleners
(huisarts, tandarts, fysiotherapeut) staan bovenaan de lijst van rekeningen die te laat worden betaald. Voor het eerst staat de energierekening in de top 3 van slecht betaalde rekeningen. Het aantal mensen dat verwacht komend jaar meer te kunnen besteden is voor het eerst sinds jaren sterk is gestegen, echter hebben ook meer mensen moeite met de betaling van hun rekeningen. In mijn ogen een gevaarlijke tegenstrijdigheid: het gevaar is dat mensen alvast gaan voorsorteren op de positieve ontwikkelingen die zij verwachten. Eén kleine tegenvaller kan dan al voor grote problemen zorgen. Wat mij ook zorgen baart is de nonachalante houding van de jongeren van 18 tot 24 jaar. Zij neigen ernaar hun situatie te positief in te schatten en problemen weg te wuiven. Zij zijn vaker te laat gaan betalen, waarbij vergeetachtigheid en gemakzucht veel vaker dan gemiddeld de oorzaken zijn. Ook hebben zij vaker geen gedetailleerd zicht op hun financiële situatie en uitgavenpatroon. In onze dagelijkse praktijk hebben we namelijk een significante stijging gezien van het aandeel jongeren tot en met 25 jaar.

Al met al voldoende aanleiding om niet te vroeg te juichen!

www.zobetaaltnederland.nl