TwitterFacebook

Succesvolle aanpak van WSP Groot-Amsterdam en Olympia Uitzendbureau houdt werklozen uit bijstand

Werkgeversservicepunt, AmsterdamWat ooit begon als een opmerkelijke pilot om 50-plussers aan een baan te helpen, is zo succesvol gebleken dat de aanpak nu ook voor andere leeftijdsgroepen wordt toegepast. Het ‘geheim’ is even eenvoudig als effectief; het omdraaien van de denk- en werkrichting. Juist een benadering vanuit de werkgever en vacature blijkt voor werkzoekenden het beste te werken. Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) en Olympia Nederland werken intensief samen om mensen uit de bijstand te houden.

In de samenwerking met Olympia heeft WSP Groot-Amsterdam de aanpak op twee cruciale punten gewijzigd, waardoor meer mensen uit de bijstand blijven:

  1. niet meer een baan zoeken voor een werkloze, maar een geschikte kandidaat zoeken voor een vacature;
  2. één contactpersoon binnen het WSP voor alle aanvragen van Olympia om kandidaten te selecteren voor de aangeboden vacatures.

Speedmatches

WSP Groot-Amsterdam en Olympia redeneren niet meer vanuit de werkzoekende, maar vanuit de vacature. Dit houdt in dat er per vacature matchingssessies georganiseerd worden, zodat er een selecte groep geschikte kandidaten overblijft. Hieruit kan een potentiële werkgever vervolgens een keuze maken. De vacature is hierdoor snel vervuld en geschikte kandidaten wachten niet nodeloos lang op die ene baan die voorbij komt. Aydin Daldal, Senior Adviseur Werkgeversdiensten bij Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam: ‘Wanneer je voor iemand een baan zoekt en het duurt lang voordat je iets passends vindt, kan diegene het gevoel hebben dat je met hem loopt te leuren en dat niemand hem wil hebben. Door het proces om te draaien en er een sollicitatieprocedure via werving & selectie vanuit een potentiële werkgever van te maken, zie je dat mensen zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd aan tafel van potentiële werkgevers schuiven. En ook de medewerkers van Olympia zijn enthousiast om deze groep mensen weer aan het werk te helpen. De snelheid die in het proces is gebracht om gekwalificeerde kandidaten aan een baan te helpen werkt goed.’ Er is nog een verandering in de aanpak die de samenwerking tot een succes maakt, te weten: één loket voor de uitzendorganisatie.

Eén loket

WSP Groot-Amsterdam is een samenwerkingsverband van UWV WERKbedrijf, Pantar Amsterdam, AM-groep en gemeenten in Amsterdam en omstreken (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn). Bij WSP komt dus uiteindelijk alles samen, daar kan je ook in de coördinatie en samenwerking met andere partijen gebruik van maken. Doordat er binnen WSP Groot-Amsterdam voor één aanspreekpunt voor Olympia is gekozen, kunnen de vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Leendert Flipse, National Account Manager Overheid bij Olympia Uitzendbureau: ‘Vroeger hadden we tal van aanpreekpunten bij het UWV en de diverse gemeenten. Het was nog te vaak een zoektocht en een stroperig proces om mensen die juist extra bemiddeling nodig hebben snel weer aan het werk te krijgen. Doordat we nu één aanspreekpunt bij het WSP hebben, weten we elkaar sneller te vinden, begrijpen we elkaar beter en boeken we significant meer resultaat.’

Resultaat

WSP Groot-Amsterdam laat weten dat 1457 werkgevers de werkzoekenden een eerlijke kans op werk hebben gegeven en dat 4863 talenten via het WSP passend werk hebben gevonden (cijfers 2016). Olympia Amsterdam laat weten dat door de vernieuwde aanpak al een verdubbeling van het aantal plaatsingen te zien is ten opzichte van vroegere werkwijze. Voor de samenwerkende gemeenten levert de geïntensiveerde en geoptimaliseerde samenwerking een kostenbesparing op (besparingen op uitkeringen en organisatielasten).

Oorsprong samenwerking

De samenwerkingsaanpak tussen WSP Groot-Amsterdam en Olympia heeft een bredere oorsprong. Onder gemeenten en uitzendorganisaties leefde namelijk de behoefte om de publiek-private samenwerking verder te intensiveren. Dat heeft geresulteerd in een aantal pilots, waaronder in Amsterdam. Daldal: ‘Je ziet dat de publieke en private partijen meer elkaars taal zijn gaan spreken. Dit ervaar ik persoonlijk bij Olympia, omdat de uitzendondernemer toegankelijk is en snel doorpakt. Dit maakt het voor mij laagdrempelig om contact op te nemen en geeft mij het vertrouwen dat we samen mensen vanuit een uitkering naar een baan kunnen begeleiden.’

Geïnterviewden:

Leendert Flipse, National Account Manager Overheid bij Olympia Uitzendbureau

Aydin Daldal, Senior Adviseur Werkgeversdiensten bij Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam & UWV Werkbedrijf