TwitterFacebook

Vierde industriële revolutie op gang

De Amsterdam Economic Board, ofwel Board, stimuleert innovatie en samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid met als doel een duurzame economische groei in de metropoolregio Amsterdam te verwezenlijken. De Metropoolregio Amsterdam strekt zich globaal uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer met ruim 2,4 miljoen inwoners en dus een groot bereik.

Amsterdamse wethouders spreken vaak over Amsterdam, een stad die vele innovatieve en creatieve bedrijven, die meewerken aan het ‘slimmer’ maken van de stad, herbergt. Zij benadrukken dat men Amsterdam steeds meer ziet groeien als vestigingsplaats voor innovatieve ICT- en Telecombedrijven. Landelijk en dus ook regionaal wordt er gewerkt aan vernieuwing, ondernemen en efficiënter samenleven. Het uitgangspunt is dat in innovatie de ontwikkeling en de beweging zit.
Deskundigen voorspellen dat de vierde industriële revolutie in volle gang is. Het slim benutten van technologische toepassingen om de productiviteit te vergroten, is een thema dat enorm leeft in het bedrijfsleven. Dat blijkt ook wel uit de belangstelling voor de bijeenkomst ‘Smart Industry, the Next Step’. Ruim honderdvijftig bedrijven en kennisinstellingen uit Zuid-Nederland kwamen dinsdagmiddag 10 februari naar Conference Centre The Strip op de High Tech Campus in Eindhoven om te ontdekken hoe Smart Industry hen naar een hoger plan kan tillen.

Smart Industry
Smart Industry is een nieuwe productiewijze om de leidende positie van de Nederlandse industrie in de wereld vast te houden. Door intensief gebruik te maken van internet en ICT in combinatie met draadloze verbindingen, robots, sensortechnologie, big data en meer ontstaan nieuwe business mogelijkheden. Voor Zuid-Nederland liggen er grote mogelijkheden op het raakvlak tussen industrie en ‘intelligence’. Zo is de Brabantse hightechindustrie immers van wereldklasse en van groot belang voor de economie en werkgelegenheid van de regio. Tijdens de bijeenkomst in Eindhoven is gekeken naar vervolgacties die bedrijven kunnen oppakken en is dieper ingegaan op de zogenoemde fieldlabs die in Brabant worden opgezet. Dit zijn praktijkomgevingen waarin Smart Industry-concepten worden ontwikkeld, getest en toegepast. Innovatieve bedrijven en instellingen uit Zuid-Nederland nemen deel in vijf van de tien fieldlabs die momenteel in Nederland worden opgestart. Deze vijf kunnen dienen als icoon van de innovatie in de regio, een sneeuwbal zijn voor de economische ontwikkeling en de internationale aantrekkingskracht vergroten op studenten en werknemers ‘van buiten’. Natuurlijk maken niet alle ondernemingen een innovatieve groei in hetzelfde tempo. Daarom gaat de aandacht ook uit naar voorlichting aan bedrijven die willen aanhaken bij Smart Industry. De Kamer van Koophandel biedt sessies voor ondernemers die nog niet de mogelijkheden van Smart Industry kennen, om inzicht te krijgen in wat Smart Industry voor het eigen bedrijf kan betekenen.

Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI)
Noord-Brabant loopt voorop als het gaat om een betere koppeling tussen scholing en arbeidsmarkt. Daar liggen mooie kansen voor opleidingsinstituten, werkgevers en werknemers om een volgende stap te zetten naar de arbeidsmarkt en het onderwijs van de toekomst. Dankzij het Technologisch Innovatief Complex (TIC) van Delft heeft de regio Haaglanden ook niet te klagen. Het TIC Delft biedt kennis, innovatie en technologie ineen. Ruim 18.000 TU- en HBO-studenten en 700 kennisintensieve bedrijven en instellingen waarin meer dan 16.000 mensen werken maken dit complex zeer waardevol voor de regio. Maar ook Amsterdam kan het hoofd hoog houden. Amsterdam krijgt namelijk, onder meer, een internationaal topinstituut op het gebied van gezondheidszorg: Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI). De kwaliteit van de zorg moet omhoog, de kosten ervan omlaag en de mensen moeten een gezondere levensstijl krijgen. Daar gaat het nieuwe instituut aan bijdragen. Het is een initiatief van het Amsterdam Institute for Global Health and Development (UvA, AMC, VU en VUmc) en Duke Global Health Institute, die gefinancierd wordt door de gemeente Amsterdam.
Wereldwijd leven mensen langer en stijgen de kosten van de medische zorg. De urgentie is hoog om met innovatieve oplossingen de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verhogen en de kosten te verlagen. Door de decentralisatie van zorg in Nederland is dit voor Amsterdam een actuele uitdaging. De gemeente Amsterdam schreef daarom een wedstrijd uit voor een plan voor een instituut dat dit soort problemen onderzoekt en oplossingen biedt.

Technologische toepassingen
Het AHTI gaat innovatief onderzoek koppelen aan ondernemerschap en onderwijs. Succesvolle en duurzame inzet van nieuwe technologische toepassingen in de zorg vergt actieve samenwerking met bedrijven die dergelijke innovaties in de markt willen zetten. De missie houdt in dat door het bundelen van kennis en krachten van alle organisaties als ziekenhuizen, de gemeente en verzekeraars vernieuwende oplossingen bedacht kunnen worden in samenwerking met partijen die een toenemende interesse hebben in de gezondheidsmarkt. Daarnaast werkt de AHTI samen met bedrijven als Vodafone, Achmea, Boston Consulting Group en Ahold. Deze interdisciplinaire aanpak stimuleert innovatie en is kenmerkend voor AHTI. Kortom, landelijk, maar vooral in Amsterdam is er volop ruimte voor kennis, innovatie en ondernemerschap. Daar ligt de nieuwe sleutel van succes en vooruitgang