TwitterFacebook

Zes tips voor organisaties die meer uit hun professionals willen halen

Edwin HansmaVergroot prestaties, rendement en succesvol werkgedrag en voorkom burn-outs
 
Vinkeveen, 30 januari 2018 – Zorgen dat professionals meer renderen en langer bij jouw bedrijf werken, is urgenter dan ooit in de huidige arbeidsmarkt. Dat stelt de oprichter van FYNCH, Edwin Hansma, een expert in gedragsverandering binnen organisaties. Hij geeft zes tips voor werkgevers en (HR-)managers om ook in tijden van technologische veranderingen werknemers te laten excelleren.
 
“Bedrijven investeren graag in technologische innovaties. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat het slagen van innovaties voor een groot deel afhankelijk is van de mate waarin professionals in staat zijn om zich aan te passen aan veranderingen. Daarom moet er meer oog zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van professionals en leidinggevenden. Met deze zes tips haal je meer uit je professionals – en renderen je investeringen in innovatie dus ook beter”, stelt Edwin Hansma, een van de oprichters van FYNCH.
 
1. Geef kwalitatieve richting
“Succesvolle organisaties hebben niet alleen een kwantitatieve richting (zoals KPI’s), maar ook een kwalitatieve richting. Dat onderscheidt je in contact met potentiele opdrachtgevers, maar ook in je recruitment: het laat immers zien ‘wie de organisatie is’ en waarom deze aantrekkelijk is. Veel bedrijven slagen daar niet in, omdat ze hun kerngedachte en kernwaarden niet naar de werkvloer vertalen. Professionals weten daardoor niet wat er precies van hun verwacht wordt en leidinggevende weten niet waar ze op moeten sturen en begeleiden.”
 
2. Betrek professionals bij het ontwikkelen van de richting
“Als de strategie alleen door het management wordt ontwikkeld, dan herkennen werknemers zich daar niet in en leggen ze die strategie al snel naast zich neer. Als je professionals laat meedenken over de richting van het bedrijf, dan raken ze betrokken en wordt de vraag ”whats in it for me?” beantwoord. Het voelt dan ook alsof het bedrijf meer ‘van hun is’, wat ze meer betrokken en ondernemend maakt.”
 
3. Creëer een omgeving waar mensen leren veranderen
“We zijn van nature bang voor verandering, terwijl er de aankomende 50 jaar meer gaat veranderen dan er de afgelopen 5000 jaar veranderd is. Professionals die wel durven te veranderen, zorgen dan ook voor succesvolle organisaties. Leer werknemers hoe ze moeten omgaan met verandering in hun werk en hoe ze hun percepties en gedrag kunnen veranderen. Werkgevers die een omgeving creëren waarin professionals leren hoe ze moeten leren, hebben de toekomst. Daarin ligt ook de oplossing voor burn-outs.”
 
4. De manager in 2018 faciliteert en coacht
“Werkgevers moeten in 2018 een meer coachende- en faciliterende- dan een managende rol aannemen. Resultaten zijn natuurlijk belangrijk, maar een werknemer moet eerlijk tegen zijn werkgever kunnen zeggen dat een baan niet (meer) bij hem past. Dat vraagt om meer contact dan het jaarlijkse evaluatiegesprek. Managers die de focus leggen op wat goed gaat halen ook meer uit hun professionals. Gebleken is dat professionals dan uit zichzelf reflecteren op wat er nog beter kan.”
 
5. Laat taken aansluiten op passie en talent
“Ga opzoek naar wat mensen drijft en neem daar de tijd voor. Stuur niet (alleen) op uren en output, maar focus ook op de dromen, ambities en skills van een werknemer. Als je als opdrachtgever in staat bent om iemand zijn passie en talent aan te laten sluiten op zijn werk, dan ontstaat er intrinsieke motivatie. Voorkom dan ook dat professionals taken blijven uitvoeren die passen bij hun talenten, maar waar ze geen energie meer van krijgen – dat gebrek aan passie breekt hen op termijn op.”
 
6. Succesvolle recruitment draait om identiteit
“Organisaties hebben meer succes als ze professionals met een passende attitude aannemen, dan als ze professionals aannemen die alle taken goed kunnen uitvoeren. Zoek dus eerst naar de identiteit van jouw bedrijf en vervolgens naar professionals die daarbij passen. Coolblue doet dat goed: ze krijgen niet voor niets 80.000 open sollicitaties per jaar. Als je selecteert op karakter en identiteit, is het nodig om te bedenken hoe jouw professionals zelf kunnen zoeken naar kennis en kunde in de organisatie.”