Business Amsterdam hét zakenmagazine voor de regio Amsterdam

Onze doelgroep bestaat uit ondernemers, managers en directieleden in het bedrijfsleven en bij (semi-)overheidsinstellingen. Business Amsterdam gaat dit jaar zijn achttiende jaargang in en heeft zich in deze periode een stevige positie verworven in dit bladen segment. De unieke formule van Business Amsterdam, waarbij herkenbare en actuele informatie over economische en politieke ontwikkelingen in de regio wordt vermengd met informatie over management, marketing en bedrijfsvoering , heeft er toe geleid dat een respectabel aantal bedrijven zich aan Business Amsterdam heeft verbonden. Business Amsterdam verschijnt zeven keer per jaar in een gemiddelde oplage van 8.500 exemplaren en wordt verspreid op basis van controlled circulation. Aan de hand van specials worden verschillende thema’s verder uitgediept.