Missie & visie Business Amsterdam zakenmagazine

Business Amsterdam is hét zakenmagazine voor de regio Groot Amsterdam.

Onze doelgroep bestaat uit ondernemers, managers en directieleden in het bedrijfsleven en bij  (semi-)overheidsinstellingen. Business Amsterdam gaat dit jaar zijn zevende jaargang in en heeft zich in deze periode een stevige positie verworven in dit bladensegment. De unieke formule van Business Amsterdam, waarbij herkenbare en actuele informatie over economische en politieke ontwikkelingen in de regio wordt vermengd met informatie over management, marketing en bedrijfsvoering, heeft er toe geleid dat een respectabel aantal bedrijven zich aan Business Amsterdam heeft verbonden.

Business Amsterdam verschijnt zeven keer per jaar in een gemiddelde oplage van 6.500 exemplaren en wordt verspreid op basis van controlled circulation. Aan de hand van specials worden verschillende thema’s verder uitgediept.