Missie & visie Business Amsterdam zakenmagazine

Onze doelgroep bestaat uit ondernemers, managers en bestuurders in het bedrijfsleven en bij (semi-)overheidsinstellingen. Business Amsterdam gaat  zijn 20e jaargang in en heeft zich in deze periode een stevige positie verworven in het zakelijk segment. 94% van onze lezers stelt prijs op regionaal nieuws. Business Amsterdam geeft herkenbare en actuele informatie over regionale ontwikkelingen en wordt vermengd met informatie over management, marketing en bedrijfsvoering. Aan de hand van specials worden verschillende thema’s verder uitgediept.

Business Amsterdam verschijnt zeven keer per jaar in een gemiddelde oplage van 12.500 exemplaren waarvan 8.500 worden verspreid op basis van controlled circulation en 4.000 wordt verspreid via adverteerders, leestafels en ondernemerscentra. Onze uitgaves worden door meerdere personen  gelezen. Ook verspreiden wij onze uitgave online waarmee we per uitgave 5.000 lezers bereiken. In totaal bereiken we per editie 50.000 ondernemers, managers en bestuurders.